Adviezen


Documenten
22

1. 21-1a-Advies Jeugdhulp Regio Rijnmond.pdf
178 KB
2. 21-4b-Antwoord college over advies klachtenregeling sociaal domein gemeente Albrandswaard 2022.pdf
670 KB
3. 21-4a-Advies klachtenregeling sociaal gemeente albrandswaard 2022.pdf
247 KB
4. 21-3b-Terugkoppeling clientenervaringsonderzoek.pdf
41 KB
5. 21-3a-Advies Clientenervaringsonderzoek .pdf
184 KB
6. 21-2c-Antwoordbrief college over actualisatie beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Albrandswaard 2021.pdf
755 KB
7. 21-2b-antwoord college.pdf
393 KB
8. 21-1b-antwoord College Regiovisie Jeugdhulp Regio Rijnmond.pdf
33 KB
9. 21-6a-Advies - jeugdhulp-MAA.pdf
210 KB
10. 21-13a-Advies Beleidsregels Maatschappelijke OndersteuningAlbrandswaard 2022.pdf
256 KB
11. 21-12b-Beantwoording advies MAA nadere regels en beleidsregels jeugdhulp.pdf
521 KB
12. 21-12a-Advies beleidsregels en Nadere regels Jeugdzorg Albrandswaard 2022.pdf
220 KB
13. 21-11a-Advies woonzorgzorg opgaven MAA.pdf
180 KB
14. 21-10a-Advies geactualiseerde beleidsregels voor de Participatiewet2022.pdf
365 KB
15. 21-9b-Antwoordbrief-MAA-Regionaal beleidsplan BWMO 2022-2026.pdf
148 KB
16. 21-9-Advies verordening Maatschappelijke ondersteuning 2022.pdf
234 KB
17. 21-8b-Antwoordbrief-MAA Verordening llvv gemeente ABW 2022.pdf
397 KB
18. 21-8-Advies leerlingen vervoer 2022.pdf
156 KB
19. 21-7b-antwoordbrief aan MAA n.a.v verordening Wmo2022.pdf
592 KB
20. 21-7a-Advies verordening Maatschappelijke ondersteuning 2022.pdf
234 KB
21. 21-6b-Reactie van het college op advies MAA.pdf
239 KB
22. 21-5-Nota Inkoopstrategie Wmo 2021 v3 (niet vastgesteld, wel naar MAA).pdf
2 MB